Vstříc Míru!

a) BĚŽECKÝ ZÁVOD 2023

Datum konání: středa 24. května 2023

Trať: 4 km po asfaltové cestě od kempu v Rožnově na chatu Mír, převýšení 330m, 

Prezence: v místě startu, ul. Radhošťská (odbočka u kempu na chatu Mír) GPS: 49.4672300N, 18.1653042E)

Star závodu: 17:30 hod.

Registrace online: registrace zde + platba na účet: 2114435036/2700, do poznámky uvést své celé jméno!

Prezence a výdej startovních čísel + registrace na místě (platba): 16:30-17:15

Startovné: od 16.3.- 150 kč, na místě 200 Kč; v ceně startovného párek a pivo/kofola v cíli, (členové klubu AC Sportguides Rožnov p.R. – neměnná cena 100kč)

startovní listina zde

Kategorie:  

A – muži 19 – 39 let  (1984-2004)

B – muži 40 – 49 let  (1974-1983)

C – muži 50 – 59 let  (1964-1973)

D – muži 60 – 69 let  (1954-1963)

E – muži od 70 let  (1953 a starší)

F – ženy 19 – 39 let (1984-2004)

G – ženy 40 – 49 let  (1974-1983)

H – ženy od 50 let   (1973 a starší)

I – junioři 16 – 18 let  (2005-2007)

J – juniorky 16 – 18 let (2005-2007)

PS: mladším účastníkům není start zakázán, budou však hodnoceni v kategorii juniorů. Startují na zodpovědnost svých rodičů a s jejich souhlasem.

v cíli budou vyhlášení první tři každé kategorie

Trasa

Trasa vede v celé délce od kempu až na chatu Mír po asfaltové cestě. Délka trasy je cca 4 km (můžete naměřit i něco mírně přes –  cca 4.1 km), převýšení činí cca 330m, z původních 390mn.m. do 717mn.m. na chatě Mír. 

Strava segment pro běh: Vstříc Míru run:  https://www.strava.com/segments/23479772

Cíl

Věci na převlečení závodníkům vyvezeme nahoru na chatu Mír (do auta nám je vkládejte pokud možno v uzavřených taškách/pytlích (pytle nezajišťujeme). Sprchy nejsou k dispozici, toalety ano.

Každý zúčastněný v závodu v běhu dostane u okénka na chatě Mír párek + pivo/kofolu – výdej oproti lístku, který dostanete v cíli (jeden závodník-jeden párek, jeden nápoj).

V případě příznivého počasí bude posezení venku, kde rovněž proběhne vyhlášení bezprostředně po doběhu všech do cíle + nutná rezerva na sečtení všech výsledků (cca 18:30). Vyhlášeny budou výsledku běžeckého i cyklistického závodu/výzvy.  V případě nepříznivého počasí proběhne vyhlášení uvnitř.

Vjezd na chatu Mír není pro motorová vozidla povolen, značka zákazu je cca v polovině trasy za zatáčkou na 2.km. Zde je možno dojet a nechat vozidlo a zbytek dojít pěšky. Případně vyšlápnou po červené turistické zkratkou lesem – délka necelé 3 km.

Traťové rekordy v rámci našeho závodu / v rámci segmentu Stravy

Marek Škapa 19:41 (2022) / Pavel Cimbálník 18:58 (30.6.2021)

Anna Slívová 22:18 (2022)

b) CYKLISTICKÝ ZÁVOD / VÝZVA

Závod na kole probíhá individuálně a to v časovém okně od 1.3. do 21.5. (do 23:59), po kdy bude možnost libovolně a opakovaně trasu zajet a výsledek zapsat přes formulář do výsledné tabulky. Závod bude tedy probíhat obdobou, na jakou jste byli zvyklí z předchozích let, kdy jsme měli výzvy Vstříc Míru 2020 a Vstříc Míru 2021, Vstříc Míru 2022 viz náš web sekce “Naše výzvy”.

Registrace předem není nutná.  Stačí si vybrat výzvu nebo více z nich a jít  je splnit. Nahlášení jména proběhne až při prvním zapisování času splněných výzev do formuláře, viz níže.

formulář pro zápis výsledků

tabulka zapsaných výsledků (výzva 2023) / celkové výsledky v pdf (výzva 2022)

Brány v potaz budou jen výsledky zapsané v této tabulce do stanovené doby, poté bude uzavřena a nové zápisy nebude možné provést. Vyhlášení výsledků proběhne společně s běžeckým závodem. Výzvy na kole se mohou zúčastnit i děti, viz věkové kategorie níže.

Pro výzvu na kole se nabízejí tyto dvě varianty

1. KOLO – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Je možno použít libovolné kolo-horské, trekové, gravel, silniční….

2. KOLO – rodič+dítě – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Dítě je možno vézt v sedačce, na tažné tyči, ve vozíku nebo klidně na zádech či za krkem, vše v rámci bezpečnosti sebe i dítěte. Věk dítěte nerozlišujeme, ani jejich počet 🙂

Kategorie pro závod/výzvu na kole:

Kategorie dětí a juniorů

D 0-7 (2016 a mladší)

D 8-12 (2011 – 2015)

D 13-18 (2005 – 2010)

Ch 0-7 (2016 a mladší)

Ch 8-12 (2011 – 2015)

Ch 13-18 (2005 – 2010)

Kategorie dospělých

Ž 19-44 (1979 – 2004)

Ž 45-59  (1964 – 1978)

Ž 60 + (1963 a starší)

M 19-44 (1979 – 2004)

M 45-59  (1964 – 1978)

M 60 + (1963 a starší)

Strava segment pro jízdu na kole: Vstříc Míru kolo: https://www.strava.com/segments/23577445

Traťové rekordy v rámci naší výzvy / v rámci segmentu Stravy

Ondřej Fukala 14:06 (2022) / Tomáš Paprstka 13:31 (6.6.2017)

Jitka Kramolišová 20:38 (13.5.2021) / Hanka Rantová 20:21 (6.8.2019)

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne společně s vyhlášením běžeckého závodu dne 24.5. od 18:30 na chatě Mír.

***************************************************************************************************************************************

Informace o závodě: Marek Tretera 727863850, Martin Navařík 734 570 502, sportguides.roznov@gmail.com

Trasa a profil závodu: 

Něco více o trase?

Start cyklistické i běžecké trasy je hned za areálem kempu za křižovatkou u sloupu veřejného osvětlení s červenou turistickou značkou a modrou nálepkou Kaj cafe  (GPS: 49.4672300N, 18.1653042E) a cíl je u dřevěné cedule s názvem Chata Mír, na pravé straně u cesty  (GPS: 49.4719222N, 18.1976836E), viz foto.

Podmínky účasti

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. 
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Pro závod/výzvu na kole je nutné mít po celou dobu řádné upnutou cyklistickou přilbu.
 • Z důvodu nařízení vlády vyhlášené k situaci kolem COVID-19 je každý účastník této výzvy povinen pravidla dodržovat a je sám sobě zodpovědný za své činy.
 • Závod se uskuteční za každého počasí. Pouze v případě extrémních podmínek (bouřky, kroupy apod.) je Pořadatel oprávněn posunout start závodu nebo přeložit na jiný termín. Startovné se účastníkům v takovém případě přesouvá na nový termín.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.