Vstříc Míru!

BĚŽECKÝ ZÁVOD 2024

Datum konání: září/říjen (úterý-středa) 2024 – termín bude brzy zveřejněn

Vzhledem k obnově Běhu na Radhošť – 19.5.2024 se bude po 11 letech znovu konat tento závod – 19.5.2024, přesouváme termín Vstříc Míru z jara na podzim.

Doprovodný CYKLISTICKÝ ZÁVOD / VÝZVA

Závod na kole probíhá individuálně a to v časovém okně od xx do xx (do 23:59), po kdy bude možnost libovolně a opakovaně trasu zajet a výsledek zapsat přes formulář do výsledné tabulky. Závod bude tedy probíhat obdobou, na jakou jste byli zvyklí z předchozích let, kdy jsme měli výzvy Vstříc Míru 2020 a Vstříc Míru 2021, Vstříc Míru 2022 viz náš web sekce “Naše výzvy”.

Registrace předem není nutná.  Stačí si vybrat výzvu nebo více z nich a jít  je splnit. Nahlášení jména proběhne až při prvním zapisování času splněných výzev do formuláře, viz níže.

formulář pro zápis výsledků

tabulka zapsaných výsledků (výzva 2023) / celkové výsledky v pdf (výzva 2022)

Brány v potaz budou jen výsledky zapsané v této tabulce do stanovené doby, poté bude uzavřena a nové zápisy nebude možné provést. Vyhlášení výsledků proběhne společně s běžeckým závodem. Výzvy na kole se mohou zúčastnit i děti, viz věkové kategorie níže.

Pro výzvu na kole se nabízejí tyto dvě varianty

1. KOLO – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Je možno použít libovolné kolo-horské, trekové, gravel, silniční….

2. KOLO – rodič+dítě – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Dítě je možno vézt v sedačce, na tažné tyči, ve vozíku nebo klidně na zádech či za krkem, vše v rámci bezpečnosti sebe i dítěte. Věk dítěte nerozlišujeme, ani jejich počet 🙂

Kategorie pro závod/výzvu na kole:

Kategorie dětí a juniorů

D 0-7 (2016 a mladší)

D 8-12 (2011 – 2015)

D 13-18 (2005 – 2010)

Ch 0-7 (2016 a mladší)

Ch 8-12 (2011 – 2015)

Ch 13-18 (2005 – 2010)

Kategorie dospělých

Ž 19-44 (1979 – 2004)

Ž 45-59  (1964 – 1978)

Ž 60 + (1963 a starší)

M 19-44 (1979 – 2004)

M 45-59  (1964 – 1978)

M 60 + (1963 a starší)

Strava segment pro jízdu na kole: Vstříc Míru kolo: https://www.strava.com/segments/23577445

Traťové rekordy v rámci naší výzvy / v rámci segmentu Stravy

Ondřej Fukala 14:06 (2022) / Tomáš Paprstka 13:31 (6.6.2017)

Jitka Kramolišová 20:38 (13.5.2021) / Hanka Rantová 20:21 (6.8.2019)

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne společně s vyhlášením běžeckého závodu dne 24.5. od 18:30 na chatě Mír.

***************************************************************************************************************************************

Informace o závodě: Marek Tretera 727863850, Martin Navařík 734 570 502, sportguides.roznov@gmail.com

Trasa a profil závodu: 

Něco více o trase?

Start cyklistické i běžecké trasy je hned za areálem kempu za křižovatkou u sloupu veřejného osvětlení s červenou turistickou značkou a modrou nálepkou Kaj cafe  (GPS: 49.4672300N, 18.1653042E) a cíl je u dřevěné cedule s názvem Chata Mír, na pravé straně u cesty  (GPS: 49.4719222N, 18.1976836E), viz foto.

Podmínky účasti

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. 
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Pro závod/výzvu na kole je nutné mít po celou dobu řádné upnutou cyklistickou přilbu.
 • Z důvodu nařízení vlády vyhlášené k situaci kolem COVID-19 je každý účastník této výzvy povinen pravidla dodržovat a je sám sobě zodpovědný za své činy.
 • Závod se uskuteční za každého počasí. Pouze v případě extrémních podmínek (bouřky, kroupy apod.) je Pořadatel oprávněn posunout start závodu nebo přeložit na jiný termín. Startovné se účastníkům v takovém případě přesouvá na nový termín.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.