Vstříc Míru 1.4.–30.6.2021

Výzva probíhala ve dnech 1.4. – 30.6.2021. Do výzvy se zapojilo celkem 42 účastníků různých věkových kategorií s alespoň jedním pokusem. Nejmladšímu bylo 5 let, nejstaršímu 63. Celkový počet pokusů byl 110, v běhu, na kole nebo duatlonu. 👍

Tak jako minulý rok i letos byla za přítomností účastníků ukončena vyhlášením výsledků, předáním diplomů a cen a při občerstvení na chatě Mír dne 30.6.2021. 👍

👉 Fotogalerie z akce

👉 Tabulka výsledků

👉 Celkové výsledky výzvy v PDF ke stažení

👉 Účastnické diplomy ke stažení v PDF

Během výzvy a při vyhlašování mohli účastnící přispět dobrovolnou částkou za startovné. Celkově se vybralo 2018 .👍 Celou částku jsme za klub AC Sportguides R.p.R. z.s. věnovali na konto pomoci obětem živelné katastrofy na Jižní Moravě! Peníze byly dne 7.7. odeslány na účet Českého červeného kříže: účet č. 333999/2700, v.s. 2101. 👍

Navazujeme na výzvu Vstříc Míru, která probíhala minulý rok na jaře od 16.4. do 17.6., a spouštíme výzvu Vstříc Míru 2021.
Stejně jako minulý rok se jedná o individuální závod v běhu nebo na kole od kempu v Rožnově po silnici na chatu Mír.

Jak výzva probíhá?

Každý si v libovolném čase individuálně nebo max. ve dvojici (v případě rodinných příslušníků je možno i více účastníků) splní některou z nabízených výzev, viz seznam níže, a změřený čas zapíše do formuláře, který se propíše do průběžné výsledkové tabulky. Tam je možné sledovat časy své i dalších, kteří se již zúčastnili.

Do kdy je možné výzvy plnit a zapisovat nové pokusy?

od 1.4.2021 od 0:00 do 30.6.2021 v 17:59

Po uzavření výzvy proběhne na chatě Mír vyhlášené výsledků. Termín bude upřesněn dle toho, co nám dovolí epidemiologická situace a nařízení s ním spojená.   

Jaké výzvy se nabízejí?

1. BĚH (kemp-Mír 4 km) – běh v co nejkratším čase na chatu Mír

2. KOLO (kemp-Mír 4 km) – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Je možno použít libovolné kolo-horské, trekové, silniční….

3. KOLO – rodič+dítě (kemp-Mír 4 km) – jízda na kole bez pomoci motoru nebo nějakého jiného přídavného pohonu v co nejkratším čase na chatu Mír. Dítě je možno vézt v sedačce, na tažné tyči, ve vozíku nebo klidně na zádech či za krkem, vše v rámci bezpečnosti sebe i dítěte. Věk dítěte nerozlišujeme, ani jejich počet 🙂 

4. DUATLON běh-kolo (kemp-Mír-kemp-Mír 12 km) –  v co nejkratším čase dosáhnout cíle v kombinaci běhu a kola. Začíná se během na chatu Mír, následuje seběh dolů ke kempu a pokračuje se na kole, končí se na chatě Mír, nesjíždí se už dolů! 

Kde zapiší své výsledky?  

Do formuláře, který je k dispozici pro opakovaný zápis aktivit – počet pokusů všech výzev jsou neomezené. Důkaz o vámi absolvované aktivitě nebude ve formuláři vyžadován. Je to pouze volitelná část formuláře. Kdo chce, může připojit záznamy svých aktivit přiložením údajů ze sportestů či jiných zařízení nebo fotky displeje.

Výzva je založena na důvěře v každého zúčastněného, že v rámci fair play zapisuje jen skutečně dosažené a pravdivé výsledky.  Sportguides si ovšem vyhrazuje právo požadovat důkaz o absolvované aktivitě v případě sporných nebo nekorektně zapsaných výsledků.

formulář pro zápis výsledků

Výsledky z formuláře se propisují do tabulky v pořadí, v jakém jsou zapsány.

již zapsané výsledky / průběžné výsledky

Něco více o trase?

Trasa vede v celé délce od kempu až na chatu Mír po asfaltové cestě. Délka trasy je cca 4 km (můžete naměřit i něco mírně přes –  cca 4.1 km), převýšení činí cca 330m, z původních 390mn.m. do 717mn.m. na chatě Mír. 

Start KAŽDÉ výzvy je hned za areálem kempu za křižovatkou u sloupu veřejného osvětlení s červenou turistickou značkou a modrou nálepkou Kaj cafe 🙂 (GPS: 49.4672300N, 18.1653042E) a cíl je u dřevěné cedule s názvem Chata Mír, na pravé straně u cesty  (GPS: 49.4719222N, 18.1976836E), viz foto.

Pro správné změření vzdálenosti a času je nutno trasy všech výzev absolvovat výhradně po asfaltové cestě. Není možno si ji nikde zkracovat lesními pěšinkami.

2) mapa trasy zde: https://mapy.cz/s/ducedakofa

pro uživatele aplikace Strava je zřízen segment pro běh: Vstříc Míru run

https://www.strava.com/segments/23479772

a segment pro jízdu na kole: Vstříc Míru kolo

https://www.strava.com/segments/23577445

A jaké jsou kategorie?

Kategorie dětí a juniorů

D 0-7 2014 a mladší

D 8-12 2009 – 2013

D 13-18 2003 – 2008

Ch 0-12 2014 a mladší

Ch 8-12 2009 – 2013

Ch 13-18 2003 – 2008

Kategorie dospělých

Ž 19-44 1977 – 2002

Ž 45-59  1962 – 1976

Ž 60 +

M 19-44 1977 – 2002

M 45-59  1962 – 1976

M 60 +

Jak nutná registrace?

Registrace předem není nutná.  Stačí si vybrat výzvu nebo více z nich a jít  je splnit. Nahlášení jména proběhne až při prvním zapisování času splněných výzev do formuláře, viz níže.

Za organizaci této akce AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s nevybírá žádný poplatek. Je však možné přispět dobrovolnou částkou na číslo účtu: 

2114435036/2700   v.s.: 717,   do poznámky pro příjemce: Vstříc Míru a jméno odesílatele. Pokud si nepřejete sdělit své jméno, tak je uvádět nemusíte . 

Vybraná částka bude opět jako minulý rok věnována na dobrou věc. Tentokrát jsme se rozhodli ji věnovat na podporu parasportu, který je v ČR zatím značně podhodnocen a kterému se věnuje i náš člen klubu Ondra Bartošek. Věnování bude provedeno přes Český parasport https://ceskyparasport.cz/podpora/.   Předem děkujeme za podporu.

Jak proběhne vyhlášení výsledků?

Pokud nám situace dovolí, opět jako minulý rok uspořádáme na chatě Mír vyhlášení výsledků. Termín a podoba této akce bude zveřejněna na základě toho, jaké budou vzhledem k epidemiologické situace možné.

Všichni zúčastnění alespoň jedné výzvy budou vyrozuměni emailem o dosažených výsledcích a obdrží diplom ve formátu PDF, který si budou moci vytisknout. 

Mohu se zúčastnit více výzev a opakovaně?

Ano, všechny výzvy jsou pro kohokoliv a jejich opakování po celu dobu trvání až do 15.5.2021 není nijak omezeno. Pro nový zápis výsledku kterékoliv výzvy klikni znovu na odkaz pro formulář a proveď nový zápis (nový záznam se připíše k předešlému, nedojde k přemazání). Vyhodnocen bude tvůj nejlepší čas v každé výzvě.

Jak postupovat v případě výzvy DUATLON?

Je třeba si nejprve dole u kempu nějakým způsobem zabezpečit své kolo – zamčení, hlídání druhou osobou apod. Nejprve probíhá aktivita běh po asfaltové cestě na chatu Mír, tam se u cedule „Chata Mír“ viz mapa a GPS: 49.4719222N, 18.1976836E  otočit a běžet tu samou trasu zpět. Následuje aktivita kolo po té samé trase na chatu Mír. Končí se na chatě Mír. 

Výměna aktivity z běhu na kolo je možná výhradně jen na startu, u kempu odkud se vybíhalo. Je žádoucí nechat časomíru stále zapnutou, do výsledného času se tedy počítá i „depo“ – výměna z běhu na kolo. Doporučujeme na sporttestru zapnout režim běh a nechat jej aktivní po celou dobu duatlonu. Pozor, je nutno deaktivovat funkci „automatické vypnutí“ při zastavení, aby se čas v „depu“ stále měřil a započítal.

Celkové kilometráž této výzvy je cca 12km -= 4km(běh nahoru)+4km(běh dolů)+4km (kolo nahoru)  

Cíl pro všechny výzvy je na chatě Mír! 

Nahoře vás čeká odměna v podobě občerstvení, které si můžete dopřát u výdejního okénka na chatě Mír, které je během dne k dispozici

Podmínky účasti

Každý zájemce se účastní výzvy/výzev na své vlastní rozhodnutí a v čase, který si sám zvolí. 

AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s nenese žádnou zodpovědnost za zranění, újmu na zdraví nebo na cizím majetku plynoucích z plnění aktivit této výzvy . Vše probíhá na vlastní zodpovědnost každého účastněného. 

Z důvodu nařízení vlády vyhlášené k situaci kolem COVID-19 je každý účastník této výzvy povinen pravidla dodržovat a je sám sobě zodpovědný za své činy.

Pro výzvy s aktivitou KOLO je nutné mít po celou dobu řádné upnutou cyklistickou přilbu.

************************************************************************************************************************************************

Za organizační team AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s Marek a Martin

mobil: 727 863 850, 777 598 814

Email: sportguides.roznov@gmail.com

Web: www.sportguides.cz