Po 11 letech pauzy obnovujeme oblíbený závod v běhu na Radhošť. Je zařazen zpět do Českého poháru v běhu do vrchu a spolu s Během na Velký Javorník (sobota) vracíme do našeho regionu legendární vrchařský víkend!👍💪⛰

20. ročník Krakonoš Český pohár v běhu do vrchu + 1. ročník pod novým pořadatelem AC Sportguides Rožnov p. R

 1. Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 36:47 / Karolina Tyman (UKS Diament Godów) 43:45
 2. Jan Židek (Japa sport) 37:14 / Jaroslava Ježková (Salomon) 44:24
 3. Jakub Ambros (AKEZ Kopřivnice) 37:58 / Zuzana Weissová (TJ Gumárny Zubří) 46:18

Informace o závodě: Marek Tretera 727 863 850, Martin Navařík 734 570 502, Jiří Kozubík 605 422 445, sportguides.roznov@gmail.com

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p

Podmínky účasti

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. 
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatele.
 • Závod se uskuteční za každého počasí. Pouze v případě extrémních podmínek (bouřky, kroupy apod.) je pořadatel oprávněn posunout start závodu nebo přeložit na jiný termín. Startovné se účastníkům v takovém případě přesouvá na nový termín.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez nároku účastníků na odměnu.