Vstříc Míru!

VSTŘÍC MÍRU 2024

Datum konání: 2. října 2024 – start 16:30

Vzhledem k obnově závodu v běhu na Radhošť19.5.2024 přesouváme termín Vstříc Míru z jara na podzim.

Informace o závodě: Marek Tretera 727 863 850, Martin Navařík 734 570 502, Email: sportguides.roznov@gmail.com, FB: facebook.com/sportguides

Trasa a profil závodu: 

Podmínky účasti

 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. 
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Pro závod/výzvu na kole je nutné mít po celou dobu řádné upnutou cyklistickou přilbu.
 • Z důvodu nařízení vlády vyhlášené k situaci kolem COVID-19 je každý účastník této výzvy povinen pravidla dodržovat a je sám sobě zodpovědný za své činy.
 • Závod se uskuteční za každého počasí. Pouze v případě extrémních podmínek (bouřky, kroupy apod.) je Pořadatel oprávněn posunout start závodu nebo přeložit na jiný termín. Startovné se účastníkům v takovém případě přesouvá na nový termín.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.