Tréninky atletiky probíhají 1-2 x týdně v době mimo školních prázdnin a svátků od září  do června.

Mimo zimu a v případě příznivého počasí trénujeme venku na novém sportovišti Dany Zátopkové na ul. Letenské v Rožnově p. R.

Děti ze skupiny závodní atletiky mají také možnost se účastnit závodů pořádaných Českým atletickým svazem (ČAS) zpravidla o víkendech za doprovodu a vedení našich trenérů.

V případě velkého zájmu dětí je nutná spolupráci s vámi, rodiči. Více na stránce Atleti.

Děti evidované ve skupině Atletika I. a II. závodní

Rádi bychom vás požádali o spolupráci při registrování vašich dětí pod hlavičku Českého atletického svazu (ČAS).

Účast děti na závodech je tzv. dobrovolně-povinná, naším cílem je dětem zpestřit tréninky občasnými závody, kde načerpají nové zážitky a zažijí možná i své první velké sportovní úspěchy. Zprvu neočekáváme převratné výsledky, ale věříme, že to děti bude bavit a podaří se nám vytvořit z oddílu team táhnoucí za jeden provaz.

Výhody členství v ČAS

  • Účast na atletických závodech pro přípravku, mladší a starší žáky, dorostence.
  • Od roku 2018 se chceme aktivně zapojit do soutěže družstev dětí a dát dětem příležitost se zúčastnit individuálních nebo skupinových startů na regionální, krajské a celostátní úrovni.
  • Zvýhodněné nebo nulové startovné na vybraných akcích.

Podmínka pro účast na soutěžích

  1. Vstupní lékařská prohlídka nemusí být od sportovního lékaře, postačí obvodní lékař.
  2. Zašleme vám na e-mail přihlášku atleta, jedná se o prohlášení, které souvisí se zdravotní způsobilostí a souhlasem se zpracováním osobních údajů pro ČAS. Podepsanou přihlášku je potřeba doručit v originále zpět k nám zároveň s poplatkem 100,- v hotovosti.
  3. Děti zaregistrujeme hromadně do ČAS, aby mohly závodit..